Általános szerződési feltételek

Amelyek Richard Szabó - GoodVitamin egyéni vállalkozó honlapján található elektronikus üzlet által távúton köttetett szerződésekre vonatkoznak (a továbbiakban: "ÁSZF" vagy "Általános Szerződési Feltételek")

„Preambulum“

Jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a vállalkozó: Richard Szabó - GoodVitamin által üzemeltetett elektronikus üzlet (továbbiakban e-shop) - amely a www.bodybulldozer.hu weboldalon található áruk értékesítési módját, valamint a vásárlással és eladással kapcsolatos feltételeket illetve egyéb tudnivalókat.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.
Jelen ÁSZF alkalmazásában az „Eladó” kifejezés Richard Szabó - GoodVitamin egyéni vállalkozó Szlovák Köztársaság törvényei alapján bejegyzett vállalkozását jelenti, székhelye: Fő utca 261/30, 945 04 Komárom, Vállalkozás azonosítószáma: 47 434 678, Adószáma: 1086336097, EU Adószáma: SK1086336097, nyilvántartva a Komáromi egyéni vállakozói cégjegyzékben 410-27700 vállalkozói regisztrációs szám alatt.

1.2.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a „vásárlási szerződés” kifejezés az Eladó honlapján: www.bodybulldozer.hu található távolsági úton kötött szerződést jelenti az eladó és a természetes vagy jogi személyek (a továbbiakban: "Vásárló") között az Eladó és a Vásárló fizikai jelenléte nélkül.

1.3.
Jelen ÁSZF alkalmazásában az "áruk" kifejezés különösen az alábbiakat jelenti: (i) sport- és étrend-kiegészítők (pl. fehérjék, táplálék-kiegészítők, fitnesz ételek, protein szeletek, tömegnövelők, aminosavak, kreatinok, zsírégetők, teljesítményfokozók, energizálók, edzés utáni regenerációt elősegítő készítmények, gélek, ital koncentrátumok, tesztoszteronszint fokozók, ízületvédők, vitaminok és egészségmegőrző készítmények) illetve az ehhez kapcsolódó egyéb készítmények és kellékeik; (ii) női és férfi sportruházat; (iii) fitneszeszközök és tartozékok (pl. edzőkesztyűk, súlyemelőövek, shakerek és sportpalackok, egyéb edzőkellékek); (iv) egyéb speciális termékek, amelyekre a Vásárló az Eladó e-shopján: www.bodybulldozer.hu keresztül történő vásárlására a jelen ÁSZF vonatkoznak.

1.4.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a "Polgári Törvénykönyv" kifejezés alatt a Ptk érvényben lévő 40/1964-es számú törvénye értendő.

1.5.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a "Kereskedelmi Törvénykönyv" kifejezés alatt a Ktk érvényben lévő 513/1991-es számú törvénye értendő.

1.6.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a "Fogyasztóvédelmi törvény" kifejezés a Kereskedelmi Törvénykönyv a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 számú törvénye, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács a kihágásokról szóló 372/1990 számú törvényének módosított változata értendő az egyes törvénymódosítások értelmében.

1.7.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 számú törvény „Fogyasztóvédelmi és termékértékesítési törvény” kifejezés azt a törvényt jelenti, amely távértékesítéssel kötött vagy az eladó telephelyén kívül létrejött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás útján teljesült árueladás fogyasztóvédelméről szól az egyes törvénymódosítások értelmében.

1.8.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a 391/2015 számú törvény „Fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény” kifejezés azt a törvényt jelenti, amely a fogyasztói jogviták alternatív rendezését tárgyalja az egyes törvénymódosítások értelmében.

1.9.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a 122/2013 számú törvény "Személyes adatok védelméről szóló törvény" kifejezés a személyes adatok védelmét jelenti az egyes törvénymódosítások értelmében.

1.10.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a "Fogyasztó" kifejezés az Eladónak azon Vásárlóját jelenti - természetes személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége, foglalkozása vagy hivatása körében jár el.

1.11.
Jelen ÁSZF alkalmazásában a "sütik" kifejezés azokat a szöveges fájlokat jelentik, amelyeket az Eladó e-shopja minden látogató (beleértve a Vásárlót is) eszközén tárol miközben weboldalunkon tartózkodik. A sütiknek köszönhetően az Eladó e-shopja egy ideig tárolja az információkat a látogató lépéseiről (beleértve a Vásárlóét is) és annak beállításairól (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), tehát a Vásárlónak nem szükséges a következő látogatása során ugyanez omatikus beazonosításra kerül ami a gyorsabb belépést illetve ügyintézést szolgálja.

2. A MEGRENDELÉS MENETE

2.1.
Az Ügyfél által kezdeményezett megrendelés létrehozásának alapfeltétele az Ügyfél következő adatainak megadása: (i) bejelentkezési e-mail cím, (ii) bejelentkezési jelszó, (iii) természetes személy keresztneve és vezetékneve, jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó esetén a társaság neve, (iv) természetes személy lakcíme, illetve jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó székhelyének címe, és (v) telefonszám vagy mobilszám. Ha az Ügyfél megadja céges adatait, ezen esetben az Eladó a Vásárlót vállalkozóként és nem Fogyasztóként ítéli meg. A megadott adatokat az Eladó felhasználja a Vásárló által megrendelt árucikkek megrendelésének létrehozására, a vásárlási szerződés későbbi teljesítésére illetve a Vásárló beleegyezésével saját árui és szolgáltatásai közvetlen marketingjéhez, valamint a vásárlásokhoz kapcsolódó üzleti tevékenységéhez. Az Eladó azonban a Vásárló számára bármikor lehetőséget biztosít egyszerűen és bérmentve hogy visszautasítsa az említett adatok felhasználását, valamint minden kézbesített üzenet esetében, ha ezt korábban nem tette meg.

2.2.
A megrendelés elküldésének napján az Eladó e-mailben (úgynevezett visszaigazoló e-mailben) nyugtázza az Ügyfél részére a megrendelés fogadását.

2.3.
Az ügyfél ezzel megerősíti, hacsak a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, hogy a vásárlási szerződés megkötése előtt az alkalmazott távolsági kommunikáció (Internet) eszközeinek segítségével a megfelelő módon tájékozódott, megismerkedett és tudata teljes erejével rendelkezik:

2.3.1. az áru vagy áruk fő jellemzőivel az alkalmazott kommunikációs eszközöknek és az áruknak megfelelő mértékben,
2.3.2. az áru teljes vételi árával, beleértve az általános forgalmi adót és egyéb adókat, valamint a kapcsolódó szállítási, átvételi, postai és egyéb költségeket illetve díjakat, valamint azzal a ténnyel, ha azokat pontosan meghatározni előzetesen nincs lehetőség, hogy a teljes vételi ár tartalmazhat ilyen költségeket vagy díjakat,
2.3.3. fizetési feltételekkel,
2.3.4. szállítási és átvételi feltételekkel,
2.3.5. a határidővel, amelyen belül az Eladó vállalja a megrendelt Áruk leszállítását,
2.3.6. az információkkal a Fogyasztó (vagy a fogyasztók) panaszainak kezelésére,
2.3.7. a Fogyasztónak a vásárlási szerződéstől való elállás jogáról, a vásárlási szerződéstől való elállás joggyakorlásának feltételeiről, időtartamáról a jelen ÁSZF 3. cikke szerint. Nyilatkozat a Fogyasztó vásárlási szerződéstől történő visszalépéséhez lásd ezen ÁSZF 1. melléklete.
2.3.8. az információkkal abban az esetben, ha a Fogyasztó eláll a vásárlási szerződéstől, viseli az Áruk Eladó részére történő visszaküldésének és/vagy visszaszolgáltatásának költségeit, és minden olyan díjat amelyek olyan áruk visszaszolgáltatásánál keletkeznek amelyek jellegüknél fogva nem lehetséges postai úton visszajuttatni az Eladó részére,
2.3.9. információkkal arról, hogy a Fogyasztó mikor nem tud elállni a vásárlási szerződéstől (jelen ÁSZF 3.3. bekezdése), vagy azon körülményekről amikor a Fogyasztó elveszíti az adásvételi szerződéstől való elállási jogát,
2.3.10. információkkal az Eladó felelősségével kapcsolatban az áruk esetleges hiányosságait illetően a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. számú törvénykezései alapján,
2.3.11. az információkkal a vásárlási szerződés időtartamáról, illetve a határozatlan idejű vásárlási szerződés esetén információkkal a szerződés felbontásának feltételeiről, valamint
2.3.12. információkkal a nézeteltérések alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő megoldásának lehetőségeiről és feltételeiről.

Abban az esetben ha az Eladó a fenti információkat tartós adathordozón nyújtotta (pl. Papír formában, e-mailben, CD-n vagy DVD-n), a Fogyasztó megerősíti, hogy olvasható, érthető és elfogadható volt számára. Ha az internet korlátozott helyet biztosít a fenti információk megadásához, a Fogyasztó megerősíti, hogy legalább korábban megismerkedett a jelen ÁSZF 2.3.1., 2.3.2., 2.3.7., 2.3.8 alcikkelyeiben meghatározott információkkal a vásárlási szerződés megkötésekor. Az Eladó vállalja, hogy az egyéb információkat a Fogyasztó részére a használt távolsági kommunikáció eszközeinek megfelelő módon szolgáltatja.

2.4.
A Fogyasztó ezennel kifejezetten megerősíti, hogy az Eladó közvetlenül a megrendelés elküldése előtt kifejezetten, egyértelműen és közérthetően megadta neki a jelen ÁSZF 2.3 bekezdésben található 2.3.1. és 2.3.2 alpontok által meghatározott információkat. A megrendelés elküldésével a fogyasztó kifejezetten megerősítette, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy az magában foglalja a teljes vételi ár megfizetésének kötelezettségét. Ugyanakkor a Fogyasztó megerősíti, hogy az Eladó a megrendelés elküldéséhez elengedhetetlenül kapcsolódó gombot (funkciót) könnyen olvasható módon megjelölte a www.bodybulldozer.hu weboldalon a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" kifejezéssel.

2.5.
A Vásárló ezúton megerősíti, hogy az eladó www.bodybulldozer.hu weboldalán a megrendelés létrehozatala során, legkésőbb a megrendelés megkezdésének pillanatában megismerkedik az Áru szállításának lehetséges korlátozásáról szóló egyértelműen és olvashatóan megfogalmazott információkkal, valamint az áruk megfizetésére használható fizetési módokról szóló információkkal.

2.6.
Az Eladó vállalja, hogy a távértékesítéssel kötött vásárlási szerződés megkötését követően azonnal, legkésőbb az Áruk kézbesítésével együtt visszaigazolást nyújt a Fogyasztónak tartós adathordozón a vásárlási szerződés megkötéséről. Az említett tanúsítványnak tartalmaznia kell a jelen ÁSZF 2.3. bekezdésében említett összes információt, hacsak az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt nem biztosította azokat a Fogyasztónak.

2.7.
A megrendelés elküldésével a Vásárló megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-et, és teljes mértékben egyetért velük. A megrendelés elküldésével a Vásárló továbbá kötelezi magát, hogy az általa megrendelt árut a megegyezett határidőn belül átveszi. Abban az esetben, ha a Vásárló nem veszi át a megrendelt Árut (amiről előre nem értesíti az Eladót), az Eladó fenntartja a jogot, hogy törölje a megrendelést vagy annak egy részét, és esetleg kiszámlázza a Vásárló terhére a megrendelés feldolgozásához kapcsolódó átalány költségeként (lemondási díj) a megrendelés értékének 20% -a terjedelemben. A Vásárlónak jogában áll a megrendelést írásban lemondani az eladó székhelyének címén benyújtva vagy e-mailben az info@bodybulldozer.hu címre küldve. Az Áruk leszállítása és a vonatkozó szállítási időszak lejárta előtt a Vásárlónak joga van törölni a megrendelést, felvállalva hogy az Eladónak joga van számlázni az Ügyfélnek a tárgyi megrendelés feldolgozásához kapcsolódó átalány költségeket (ún. lemondási díj) a megrendelés értékének 20% -a terjedelemben. Ez a rendelkezés nem érinti a Vásárló, aki az Áruk megvásárlásakor Fogyasztó távúton kötött adásvételi szerződéstől való elállási jogát a fogyasztóvédelmi törvény 7. §-a szerint  (a Vásárló ezen jogára vonatkozó rendelkezések az ÁSZF 3. cikkében találhatóak).

2.8.
Az Ügyfél által elektronikusan elküldött megrendelés regisztrálásra kerül az Eladó www.bodybulldozer.hu weboldalának rendszerében. Az Eladó e-mailben visszaigazolja a Vásárló részére annak megrendelésének fogadását. A megrendelés elfogadásáról az említett e-mail visszaigazolás (ún. visszaigazoló e-mail) vevőnek történő kézbesítésével a vásárlási szerződés megkötöttnek tekintendő. Az említett vásárlási szerződés tárgya a Vásárló megrendelésében meghatározott Áru leszállítása az ott meghatározott vételáron, a www.bodybulldozer.hu weboldalon, jelen ÁSZF-ben, Panaszkezelési szabályzatban közölt feltételek és az általánosan kötelező jogi előírások szerint.

3. RENDELKEZÉSEK A FOGYASZTÓ ÉS ELADÓ KÖZÖTTI VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ

3.1.Elállási jog
3.1.1. Azon Vásárlónak, aki az árut az Eladótól a Fogyasztó helyzetében vásárolta, joga van a vételi szerződéstől indoklás nélkül elállni, az áru átvételétől számított 14 napon belül. Az áruk akkor tekinthetők átvetteknek, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél, a szállító kivételével, átveszi a megrendelt Áruk minden részét, vagy ha:
   3.1.1.1. A Fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árukat külön szállítjuk, az átvétel a legutoljára kézbesített áru átadásának pillanatában teljesül, vagy
   3.1.1.2. A több részből vagy darabból álló áruk esetében az átvétel a legutoljára kézbesített rész vagy darab átadásának pillanatában teljesül, vagy
   3.1.1.3. Az árukat egy meghatározott időszak alatt ismételten szállítjuk, az átvétel az első kézbesített áruk átvételének pillanatában teljesül.
3.1.2. A fogyasztó a vásárlási szerződéstől elállhat az elállási jog határidejének lejárta előtt is.
3.1.3. A vásárlási szerződéstől való elálláshoz a Fogyasztó jogosult használni a jelen ÁSZF. 1. számú mellékletében található nyilatkozatot.
3.1.4. A vásárlási szerződéstől való elállás jogának érvényesítése során a Fogyasztó vállalja, hogy erről a döntéséről az Eladót tájékoztatja írásban levél vagy elektronikus email formájában az Eladó székhelyének címére vagy a info@bodybulldozer.hu email címre megküldve. E célból a Fogyasztó az adásvételi szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja a jelen ÁSZF. 1. számú mellékletében található nyomtatványt.
3.1.5. A vásárlási szerződéstől való elállás időtartamának határideje fennmarad, ha a Fogyasztó az említett vásárlási szerződéstől való elállási szándékáról még azelőtt értesítést küld az Eladónak, mielőtt a jelen vásárlási szerződéstől való elállási határidő lejár.
3.2. A vásárlási szerződésből való elállás következményei
3.2.1. A Fogyasztó által benyújtott vásárlási szerződéstől való elállás után a Fogyasztónak a vásárlási szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetését az Eladó köteles visszatéríteni, különös tekintettel a vételárra, beleértve az Áruk a Fogyasztónak történő szállítására vonatkozó költségeit. Ez nem érvényes azon többletköltségekre, amikor a Fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő többletköltséggel járó szállítási módot választott. Az Eladó a jóváírásokatt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak, amint:
   3.2.1.1. A Fogyasztó az Eladót értesítette a vásárlási szerződéstől való elállásról, ugyanakkor
   3.2.1.2. Az árukat a Fogyasztó visszajuttatta az Eladó telephelyének címére, vagy az áruk visszaszolgáltatását igazoló dokumentumot bemutatta, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Az áruk értékének visszatérítését az Eladó ugyanolyan módon teljesíti, amelyet a fizetéskor használt a Fogyasztó, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten nem egyezett bele egy egyéb fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül.
   3.2.2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy felelős az áruk értékének bármilyen csökkenéséért, amely abból adódik, amikor az áruk jellegének, jellemzőinek és működőképességének megállapításához azokat a szükségesektől eltérő módon kezeli.
3.3. Törvényi kivételek a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása alól
3.3.1. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

   3.3.1.1 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató;
   3.3.1.2 olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
   3.3.1.3 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében vagy olyan áru vásárlása esetén amelyet gyors minőségi romlás jellemez;
   3.3.1.4 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül vagy keveredhet más termékkel;
   3.3.1.5 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   3.3.1.6. Azon áruk vásárlása esetén, amelynek vételi ára az Eladó által nem irányítható és befolyásolható pénzügyi piacon végbemenő ármozgásoktól függ.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

4.1.
Az Eladó vállalja, hogy az árukat a megrendelés beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül kézbesíti amennyiben a vételár térítésére a Fogyasztó utánvétes fizetést választ.
4.2.
Abban az esetben amennyiben az Áru "nincs készleten / csak megrendelésre" áll módunkban szolgáltatni, azaz ha az Eladónak nincs készleten az adott Áru, amiről előzetesen tájékoztatta a Vásárlót, az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Árut 30 napon belül szállítja le.
4.3.
„Akciós ajánlatként” megjelölt vagy „kiárusítás” stb. státuszban felsorolt ​​áruk korlátozott mennyiségben állnak az Eladó rendelkezésre, azaz csak addig, amíg a kifejezetten erre a célra elkülönített készletek tartanak.
4.4.
Abban az esetben, ha az Eladó esetében technikai okokból meghiúsul a fenti szállítási határidők betartása, kötelezettséget vállal az Ügyfél haladéktalan tájékoztatására, és abban az esetben, ha a felek nem egyeznek meg a szállítási időszak meghosszabbítását illetően, az Eladó vállalja a Fogyasztó által kifizetett vételár vagy előleg visszatérítését 14 napon belül.
4.5.
Az Eladó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. futárcég szolgáltatásait veszi igénybe az áruk kézbesítéséhez:, székhelye: GLS Európa utca 2, 2351 Alsónémedi, cégjegyzékszám: 13 09 111755 (a továbbiakban: Futárcég). Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon a Futárcég nem vállal kézbesítést. Mivel a Futárcég kézbesítő munkatársa általában előre tervezett logisztikai útvonalon halad, amely során teljesíti a kézbesítést az ésszerűség és gazdaságosság elve mentén, az Eladónak nem áll módjában sem befolyásolni sem meghatározni a kézbesítések menetét, sorrendjét és pontos idejét. Emiatt az árukat a Futárcég kézbesítő munkatársa a szállítás idejéről előzetes telefonos értesítése alapján kézbesíti, emellett a Vásárló köteles biztosítani, hogy a bejelentett határidőn belül az áru kézbesítésének helyszínén személyesen vagy arra felhatalmazott személy tartózkodjon, átvegye a Futárcégtől az árukat illetve utánvét esetében az árukat átvegye és az utánvét összegét kifizesse. A Vásárlónak jogában áll a futárcég honlapján keresztül folyamatos tájékoztatást kapni az áruszállítás állapotáról és helyzetéről.
4.6.
Előre nem látható körülmények miatt főként ünnepnapok idején a szállítási határidő hosszabbodhat. Abban az esetben, ha az áruk nem kerültek kézbesítésre, és sem az Eladó, sem a Futárcég nem lépett kapcsolatba a Vásárlóval, a Vásárló vállalja, hogy a probléma tisztázása és esetleg kiküszöbölése érdekében haladéktalanul tájékoztatja erről az Eladót.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1.
A megrendelés elküldése során a Vásárló által választott Futárcég által kézbesített utánvétes rendelés esetén a Vásárló a vételárat az Áruk átvételekor fizeti meg. A kiválasztott utánvétes készpénzfizetés esetén kézbesítéskor a Vásárló köteles az Áruk kézbesítőjének az Áruk átvételekor fizetni.
5.2.
A Vásárló az Áru átadását megelőzően értesül az Áru esetleges árváltozásáról, és joga van ennek kapcsán lemondani vagy megváltoztatni a megrendelést ún. lemondási díjfizetés kötelezettsége nélkül.
5.3.
Az Áruk feltüntetett árai az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák és szállítási díj nélkül értendőek (a továbbiakban: szállítás). Az Eladó következőképpen számítja fel az Ügyfél számára a szállítási díjat:

A GLS futárszolgálaton keresztül történő szállítási mód választása esetén a szállítás ingyenes, ha a Vásárló egyszeri vásárlása eléri a legalább 34990 forintos vételárat, ebben az esetben az Eladó nem számít fel szállítási költséget. Ha a vásárlás összértéke nem éri el a 34990 forintot, abban az esetben az Eladó szállítási díjat számít fel 1290 forint értékben áfával; Az utánvétes fizetés (futárnak való fizetés az áru kézbesítesekor) választása esetén az Eladó az utánvétes fizetés díját (990 forint áfával) felszámítja. 

6. KÁRFELELŐSSÉG

6.1.
A Vásárló köteles az árukat az átvétel után haladéktalanul ellenőrizni. A Vásárlónak joga van az Árukat nem átvenni, ha az átvétel idején nyilván látható mechanikai sérülés van rajta vagy a csomagolásán, vagy ha az Áruk hiányosak.
6.2.
A sikeres panaszbenyújtás feltétele a panaszprotokoll megírása a futárcég kézbesítő munkatársával az átvétel helyszínén (ha nyújt ilyen szolgáltatást), vagy a Vásárlónak el kell utasítania az áru átvételét.
6.3.
További panasztételi eljárás folyamán az Eladó az erre vonatkozó jelen ÁSZF 2. mellékletében található szabályzatot alkalmazza.
6.4.
Abban az esetben, ha a panaszbenyújtás okaként feltüntetett hibát a Vásárló okozta, különösen (de nem kizárólagosan) i. Jogosulatlan beavatkozással, ii. Az Áruk nem meghatározott célokra történő felhasználása eredményeként, iii) nem megfelelő tárolása, iv) helytelen árumozgatással, v) mechanikai károsodás által, amely nem a megszokott használat következményeként alakult ki, vi) a termék túlzott terhelésével (ellentétben az általánosan kötelező érvényű vagy más előírásokkal, vagy a gyártó ajánlásával) okozott, a Vásárló vállalja, hogy az Eladónak a panasz kezelésével kapcsolatosan felmerülő minden költségét megtéríti. Az Eladó nem felelős a Vásárló által okozott állítólagos hiányosságokért, valamint a természeti katasztrófák következtében kialakult vagy egyéb természet feletti vis maior károkért.
6.5.
Az Eladó a Fogyasztóval szemben az Áruk hiányosságaiért a módosított Polgári Törvénykönyv 619–627. §-ainak rendelkezései szerint felel. A szavatossági idő 24 hónap; ha azonban az eladási terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt használati utasításon fel van tüntetve a felhasználás szavatossági ideje, akkor a jótállási idő nem ér véget ezen határidő lejárta előtt.
6.6.
Az Árukkal kapcsolatos reklamáció esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul panaszát az Eladó tudtára adni a + 36 70 718 9575 telefonszámon.
6.7.
A reklamált Áruk az Eladó telephelyére történő szállítását elbírálás céljából az Eladó egy kiválasztott Futárcégen keresztül biztosítja. Az ehhez kapcsolódó szállítási költségek az Eladót terhelik teljes egészében.
6.8.
A vitás esetek alternatív módon történő rendezésének lehetőségei és feltételei:

6.8.1. A Fogyasztónak joga van az Eladóhoz fordulni kérelemmel, ha nem elégedett azzal a hozzáállással ahogyan panaszát az Eladó kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait.
6.8.2. A Fogyasztónak joga van javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezés megindítására (a továbbiakban: „javaslat”) az alternatív vitarendezési szervezetnél: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, székhely: Prievozská 32, 827 99 Pozsony 27 (kézbesítési cím: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Viták Alternatív Rendezése Osztály, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Pozsony 27, elektronikus formában benyújtott beadvány címe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel. : +421 2 582 72 123, fax: +421 2 534 14 996) (a továbbiakban: „AVR-szervezet”), ha az Eladó az ezen ÁSZF 6.8.1. alcikkely alapján benyújtott panaszkérelmet elutasította, vagy a küldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt rá. Az alternatív vitarendezési javaslat az AVR-szervezethez kerül; a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. A javaslatnak tartalmaznia kell a 12. § 3. bekezdése szerinti követelményeket a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről. A fogyasztó a kérelemhez csatolja a jogvita tárgyával kapcsolatos iratokat, amelyek igazolják a kérelemben feltüntetett tényeket. A javaslat benyújtható levél formában, elektronikus formában vagy szóban a jegyzőkönyvbe. Az ajánlat benyújtásához a fogyasztó használhatja azt az űrlapot, amelynek mintája mellékletekben megtalálató az alternatív vitarendezésről szóló törvény szerint, amely továbbá elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának és az AVR-szervezet honlapján.
6.8.3. Az alternatív vitarendezés az alternatív vitarendezési szervek részéről ingyenes. A jogosult jogi személy az alternatív vitarendezési szabályzatában kikötheti, hogy jogosult a Fogyasztónak a weboldalán közzétett mértékben díjat felszámítani az AVR kezdeményezéséért. Az előző mondat szerinti díj nem haladhatja meg az öt Eurót ÁFÁ-val. A jogosult jogi személy megkövetelheti a Fogyasztótól, hogy fizesse meg a díjat az alternatív vitarendezés megindításáról szóló értesítés elküldésével egyidejűleg. A vita alternatív rendezésével kapcsolatos költségeket a vitában részt vevő felek mindegyike külön viseli, megtérítés lehetősége nélkül.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7.1. Az érintett személy általános beleegyezése
7.1.1. Az Ügyfél ezen ÁSZF 2.1. bekezdésével öszhangban az Eladó weboldalán - www.bodybulldozer.hu történő regisztrációjával kapcsolatban megadta a következő adatokat: (i) bejelentkezési e-mail, (ii) bejelentkezési jelszó, (iii) természetes személy neve és vezetékneve, vagy jogi személy vagy természetes személy - egyéni vállalkozó üzleti neve és székhelye, és (v) telefonszám / mobiltelefonszám.
7.1.2. A fenti regisztrációval egyidejűleg az Ügyfél a személyes adatok védelméről szóló törvény 11. § -ának megfelelően kifejezett beleegyezését adta az Eladónak a (6) bekezdésben meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. 7.1.1. jelen ÁSZF -ben az Eladó a vásárlási szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően a személyes adatokat, valamint az Áruk vásárlásával kapcsolatos adatokat (a vásárlás helyét, a vásárlás időpontját, az áru nevét, értékét és fizetését) is feldolgozza az Eladó marketing céljaira (különösen hírlevelek küldése, amelyek tájékoztatják az Ügyfelet a nyújtott szolgáltatásokról szóló hírekről), beleértve a marketingkutatást (a továbbiakban: „Marketing”), valamint az Eladó e-shop személyes adatait a regisztrációs időszak alatt sütiket használnak az Ügyfél berendezésében (amelyekről az Ügyfelet már értesítették az Eladó e -shopjába való belépéssel külön szalaghirdetéssel, és amelyekkel az Ügyfél bármikor kifejezheti egyet nem értését). Ugyanakkor az ügyfél a személyes adatok védelméről szóló törvény 12. § -a szerinti hozzájárulását is megadja az előző mondatban és az (1) bekezdésben megadott feltételek mellett. 7.1.1. jelen ÁSZF pontjait is az Eladó és harmadik felek (a vásárlási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésében részt vevő) alkalmazottaira vonatkozóan, amelyeket részletesebben az (1) bekezdés tartalmaz. 7.2.8. ezen ÁSZF -ből.
7.1.3. Törvény 62. §-ának megfelelően az ügyfél hozzájárul az üzleti ajánlatok elektronikus úton történő küldéséhez, e-mail, SMS, telefon vagy fax formájában. 351/2011 Koll. módosított elektronikus hírközlésről. Ez a hozzájárulás az Ügyfél fent említett regisztrációjának teljes időtartamára adható meg a www.bodybulldozer.hu oldalon (a hozzájárulás érvényességi ideje). Az ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy személyes adatai továbbíthatók az Európai Unió más tagállamaiba. Az Ügyfél hozzájárulása személyes adatainak marketing célú kezeléséhez önkéntes, ill. felvilágosítást kérhet az adatok feldolgozásával és adatainak megváltoztatásával kapcsolatban. Az ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valósak. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonható. A beleegyezés visszavonása bármikor megtehető a www.bodybulldozer.hu weboldalon keresztül. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy ezen hozzájárulás lejártát követően az általa megadott személyes adatokat gazdaságossági okokból az Eladó további értesítése nélkül megsemmisíti, kivéve a 17. § (2) bekezdését, személyes adatok védelméről szóló törvény.
7.2. 15. § (2) bekezdése szerinti adatfeldolgozással kapcsolatos információk és a személyes adatok védelméről szóló törvény 1. és 8. cikke
7.2.1. Az Eladó értesíti az Ügyfelet, mint érintettet (azaz minden olyan természetes személyt, akihez személyes adatok vonatkoznak, és akinek meghatározását a személyes adatok védelméről szóló törvény tovább részletezi), és egyúttal tájékoztatást nyújt az érintett jogairól, az érintett személyes adatainak feldolgozását illetően az Eladó által mint a jelen ÁSZF szerinti információs rendszer üzemeltetője.
7.2.2. Bekezdésében említett beleegyezésének kifejezésével. 7.1. jelen ÁSZF pontjában foglaltaknak megfelelően az érintett megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak tartalmával, és beleegyezik abba, hogy a www.bodybulldozer.hu oldalon történő regisztrációja során megadott személyes adatait a paragrafus 7.1. 7.2 -ig. ezen ÁSZF -ből.
7.2.3. A személyes adatok információs rendszerének üzemeltetője a Szlovák Köztársaság törvényei szerint létrehozott vállalkozó, kereskedelmi néven: Richard Szabó - GoodVitamin, székhelye: Fő utca 261/30, 945 04 Komárom, Vállalkozás azonosítószáma: 47 434 678, Adószáma: 1086336097, EU Adószáma: SK1086336097, nyilvántartva a Komáromi egyéni vállakozói cégjegyzékben 410-27700 vállalkozói regisztrációs szám alatt (a továbbiakban az ÁSZF ezen cikke alkalmazásában "eladó" is), amely a személyes adatokat megszerző alany a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően, amely részletesen szabályozza az üzemeltető és az érintett közötti kapcsolatot.
7.2.4. Az Eladó jogosult az érintett személyes adatainak feldolgozására az említett személyes adatok, valamint az Áruk vásárlásával kapcsolatos adatok (vásárlás helye, vásárlás időpontja, az áru neve, értéke és fizetési feltételek) feldolgozására az Ügyfél regisztrációjának érvényessége a www.bodybulldozer.hu oldalon Marketing (különösen a hírlevelek küldésére, amelyek tájékoztatják az Ügyfelet a nyújtott szolgáltatásokról szóló hírekről), beleértve a marketingkutatást is.
7.2.5. Az eladó jogosult az érintett alábbi személyes adatainak kezelésére: név, vezetéknév, lakcím, telefonszám / mobiltelefonszám és az érintett bejelentkezési e-mail címe és bejelentkezési jelszava.
7.2.6. Az Eladó a www.bodybulldozer.hu weboldalon keresztül szerezi be az Ügyfél személyes adatait.
7.2.7. Az érintett kijelenti és megerősíti, hogy önkéntesen bocsátja az Eladó rendelkezésére ezen ÁSZF 7.2.5. Pont szerint felsorolt ​​személyes adatait.
7.2.8. A személyes adatok hozzáférhetőek továbbá i) az Eladó marketing részlegének alkalmazottai, és esetleg az Eladó egyéb alkalmazottai, akiknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó felhatalmazása az Eladóval, mint munkáltatóval kötött munkaviszonyból származik, a foglalkoztatási szabályoknak, különösen a 311/2001 számú törvénynek a módosított Munka Törvénykönyvéből vagy ii) Futárcég: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárcég szolgáltatásait veszi igénybe az áruk kézbesítéséhez:, székhelye: GLS Európa utca 2, 2351 Alsónémedi, cégjegyzékszám: 13 09 111755
7.2.9. A személyes adatokat nem tesszük közzé. Ez azonban nem vonatkozik az adatfeldolgozás szempontjából közzétett statisztikák és értékesítési jelentések keretében.
7.2.10. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása nem áll fenn, azonban személyes adatok továbbítása az Európai Unió más tagállamaiba fenn állhat.
7.2.11. Az érintett személynek joga van írásos kérés alapján megkövetelni az üzemeltetőtől:
7.2.11.1. annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatos személyes adatokat kezelik -e vagy sem,
7.2.11.2. információt közérthető formában a személyes adatoknak az információs rendszerben történő feldolgozásáról a 15. § (1) bekezdés a)tól e)ig másodiktól hatodik pontig szerinti mértékben a személyes adatok védelméről szóló törvény amásodik -hatodik pontja; a személyes adatok védelméről szóló törvény 28. § -ának (5) bekezdése szerinti határozat kiadásakor az érintett jogosult megismerkedni a műveletek feldolgozásának és értékelésének eljárásával,
7.2.11.3. általánosan érthető formában pontos információkat arról a forrásról, ahonnan személyes adatait feldolgozás céljából szerezte,
7.2.11.4. a feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak listája általánosan érthető formában,
7.2.11.5. a feldolgozás tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése vagy megsemmisítése,
7.2.11.6. személyes adatainak megsemmisítése, amelyek kezelésének célja véget ért; ha a személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumokat feldolgozzák, kérheti azok visszaküldését,
7.2.11.7. a személyes adatainak felszámolása, amelyek feldolgozás tárgyát képezik, ha jogszabálysértést követtek el,
7.2.11.8. személyes adatainak zárolása a hozzájárulás visszavonása miatt annak érvényességének lejárta előtt, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján dolgozza fel.
7.2.12. Az érintett joga csak a 7.2.11.5. Albekezdéssel összhangban korlátozható. és 7.2.11.6. pontjában foglaltak szerint, ha az ilyen korlátozás egy speciális törvényből ered, vagy annak alkalmazása sértené az érintett személy védelmét, vagy sértené más személyek jogait és szabadságait.
7.2.13. Írásbeli kérésre az érintett jogosult kifogást emelni az üzemeltetővel szemben
7.2.13.1. személyes adatainak feldolgozása, amelyekről úgy véli, hogy közvetlen marketing célokra kerülnek vagy kerülhetnek feldolgozásra beleegyezése nélkül, és kérik azok megsemmisítését, vagy
7.2.13.2. a 10. § 3. bekezdés d) pontja szerinti bekezdésében meghatározott személyes adatok felhasználása, a postai rendszerben történő közvetlen marketing céljaira, vagy
7.2.13.3. 10. § 3 bekezdés d) pontja szerinti meghatározott személyes adatok szolgáltatásával kapcsolatban közvetlen marketing célokra.
7.2.14. Az érintett személy írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet elhalasztani, jogosult a 10. § (1) bekezdése szerinti esetekben bármikor kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen. 3 bekezdés a), e), f) vagy g) pontjában meghatározott jogos indokok megjelölésével vagy annak jogaihoz és jogilag védett érdekeihez való jogosulatlan beavatkozás bizonyítékainak bemutatásával, amelyek ilyen esetben sérülnek vagy sérülhetnek a személyes adatok ilyen kezelésével; kivéve, ha ennek ellenkezőjére jogi okok állnak fenn, és bizonyított, hogy az érintett tiltakozása jogos, az adatkezelő köteles a körülmények lehetővé tétele után haladéktalanul blokkolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelését az érintett kifogásolta.
7.2.15. Továbbá az érintett személy írásbeli kérésére vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet elhalasztani, bármikor jogosult kifogást emelni az adatkezelővel szemben, és nem tesz eleget az adatkezelő határozatának, amely joghatással vagy jelentős hatással járna személyes adatait illetően. Az érintett jogosult felkérni az adatkezelőt, hogy vizsgálja felül az automatizált feldolgozási formától eltérő módon hozott határozatot, az adatkezelő köteles eleget tenni az érintett kérésének, és a kedvezményezettnek döntő szerepe van a döntés felülvizsgálatában ; az üzemeltető a 29. § 3 bekezdése szerinti határidőn belül tájékoztatja az érintettet a vizsgálati módszerről és a megállapítás eredményéről (azaz legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül). Az érintett személy csak akkor jogosult erre a jogra, ha azt egy külön törvény írja elő, amely intézkedéseket ír elő az érintett jogos érdekeinek védelmére, vagy ha a szerződéskötést megelőző kapcsolatokban vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása alatt az üzemeltető határozat, amely teljesíti a személy kérését, vagy az üzemeltető az adásvételi szerződés alapján más megfelelő intézkedést hozott az érintett jogos érdekeinek védelme érdekében.
7.2.16. Ha az érintett gyakorolja jogát:
7.2.16.1. írásban és a kérelme tartalmából kiderül, hogy gyakorolja jogát, a kérelmet a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően benyújtottnak kell tekinteni; az e-mailben vagy faxon benyújtott kérelmet az érintett személy írásban kézbesíti legkésőbb a feladásától számított három napon belül, vagy
7.2.16.2. személyesen szóban a jegyzőkönyvben, amelyből egyértelművé kell tenni, hogy ki gyakorolta a jogot, mit kér, illetve mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, az aláírását és az érintett aláírását; az üzemeltető köteles a jegyzőkönyv másolatát átadni az érintett személynek.
7.2.17. Ha az érintett gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.
7.2.18. Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait törvényes képviselő gyakorolhatja.
7.2.19. Ha az érintett személy nem él, e törvény szerinti jogait közeli személy gyakorolhatja.
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1.
Az Ügyfél ezennel beleegyezik abba, hogy a jelen ÁSZF a módosításokkal együtt az Eladó és az Ügyfél között létrejött szerződés szerves részét képezi a vásárolt Áruk tekintetében az e -shopon keresztül: www.bodybulldozer.hu. Az említett adásvételi szerződésből eredő jogviszonyra a panaszeljárás rendelkezései, a www.bodybulldozer.hu weboldalon található további információk és az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, különösen (de nem kizárólag) a Polgári Törvénykönyv az irányadó a fogyasztók esete és a Kereskedelmi Törvénykönyv módosított megfogalmazása a vállalkozó esetében, a fogyasztóvédelmi törvény, az áruk értékesítéséről szóló fogyasztóvédelmi törvény, sz. 22/2004 Koll. a módosított elektronikus kereskedelemről, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény.

8.2.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A jelen Általános Szerződési Feltételek változásának írásban történő bejelentési kötelezettsége teljesül, ha azt közzéteszi honlapján: www.bodybulldozer.hu.

8.3.
Az Eladó áruinak az e -shopon keresztül történő értékesítését felügyelő szerv: www.bodybulldozer.hu a Nyitrai Régió SOI Felügyelősége, székhelye: Staničná 9, PO 49 / A, 950 50 Nyitra 1.

8.4.
A következő függelékek az általános szerződési feltételek részét képezik:

8.4.1. Számú melléklet 1: Formanyomtatvány a Fogyasztó elállására a szerződésből,
8.4.2. Számú melléklet 2: Panasztételi eljárás.
8.5.
Jelen Általános Szerződési Feltételeket az Eladó felhatalmazott szerve hagyta jóvá, és 2018. 05. 25-től érvényesek.